ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

publishing [at] onpodium.gr

Διαχειριστής και υπεύθυνος επικοινωνίας του onpodium.gr-The art of sharing knowledge: Σωτήριος Γ. Μάιπας, Φυσικός ΜSc, PhD Cd

Για να επικοινωνήσετε με το publishing.onpodium.gr, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το παραπάνω email ή κάποια από τις επιλογές επικοινωνίας του onpodium.gr, διαθέσιμες όλες εδώ.